Nr 17: Folkskolan 175 år – Om Sagabiblioteket

Litteratur för barn har inte alltid varit en självklarhet. Innan folkskolan startades var bibeln den läsebok som man hade att tillgå. Men i slutet av 1800-talet kom flera initiativ som ville främja barns läsning och man gav ut litteratur med både spännande historier och illustrationer. Bland annat under etiketten Sagabiblioteket. De såldes till en billig penning för att alla skulle ha råd.
Historien om Sagabiblioteket berättas just nu på Waldemars udde i utställningen Folkskolan 175 år – en sagolik utställning. Karin Sidén som är museichef visar oss runt.