Nr 16: Kommunfullmäktige 24 april

Kommunfullmäktige träffades den 24 april och bland annat diskuterades en motion från Sverigedemokraterna som handlar om att utreda vad invandring kostar. Något som väckte ilska hos flera ledamöter. Kvällen behandlade också trafiksituationen utanför stadens skolor och vad trafikkontoret nu vidtar för åtgärder efter terrorattentatet den 7:e april.