Nr 14: Folkskolan 175 år – Om våra skolplanscher

På Waldemarsudde visas just nu utställningen ”En sagolik skola – Folkskolan 175 år” som berättar om den svenska skolans utveckling. En del av utställningen handlar om den bildkonst som användes i undervisningen i skolböcker, tidningar och inte minst skolplanscher. Flera av dessa illustrationer skapades av etablerade konstnärer såsom Carl Larsson, Elsa Beskow, Bruno Liljefors med flera. Karin Sidén, museichef på Waldemarsudde visar oss runt och berättar mer.