Nr 12: Sammanfattning av Kommunfullmäktige 20 mars

Under Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 mars var nästintill hela församlingen överens om att bussterminalen i Katarinaberget ska byggas. Demonstranterna utanför Stadshuset fick med andra ord inte gehör och en detaljplan är nu godkänd.
Mötet innehöll också diskussioner om nyanlända familjers bostadssituation och om att tillgängliggöra Stadsteaterns föreställningar på nätet.
Kvällen inleddes med en fråga om HBTQ-personers trygghet i staden. Och frågan kom från ett kanske lite oväntat håll…