Nr 1: Växternas bibliotek del 3

Bland Naturhistoriska riksmuseet samlingar finns växter bevarade från så långt tillbaka som tidigt 1700-tal. I stora skåp med lås finns ungefär 4500 växter insamlade under Linnés resor. Men hur kommer det sig att de finns här i Stockholm och inte i Uppsala där han var professor?
Mia Ehn som jobbar som intendent över de botaniska samlingarna berättar.