Iris Media syntolkar dramaserie för SVT

I höst visas den svensk-dansk kriminalserien Bron i SVT. Iris Media skriver manus för den syntolkning som gör TV-serien tillgänglig för synskadade.

Syntolkning av dramaproduktioner är ett område där Iris Media och SVT samarbetat en längre tid. Vi har en lång erfarenhet av arbeten där det är viktigt att man fångar stämningen, tonen i scenerna vid uppläsning/inspelning. Manus och inspelning görs av Iris Medias medarbetare som har lång erfarenhet av syntolkning och manusförfattande från den här typen av produktioner. Senast i serien Jordskott, även då för SVT.