Anna Bergén, Redaktör samt bokning av annonser
Telefon: 08-452 46 02
E-post: anna.bergen@redcross.se

Infoservice, adressändring, givar- och medlemsfrågor
Telefon: 0771-19 95 00
E-post: info@redcross.se

Adress: Röda Korset Magasin – Röda Korsets tidning, Svenska Röda Korset, Box 17563, 11891 Stockholm