Om projektet

Projektet Tillgängligt landskap åt alla drivs som ett samarbetsprojekt mellan Stockholms läns museum, Sveriges Hembygdsförbund samt besöksplatsernas hembygdsföreningar och kommuner.

Projektet syftar till att synliggöra intressanta platser runt Stockholm och berätta platsernas historia på ett levande sätt. Människor på plats, verkliga eller fiktiva, får här berätta sin historia. Genom väl genomarbetade vägbeskrivningar till respektive plats är det meningen att alla ska känna att det är lätt att besöka platsen. Att uppleva historien på plats ger något extra.

Projektet finansieras genom medel från Länsstyrelsen i Stockholm, Stockholms läns museum, Sveriges Hembygdsförbund samt respektive kommuner och hembygdsföreningar genom eget arbete.

Iris Medias Magnus Johansson har producerat ljudguiderna från manus till slutprodukt.