När Mälaren var en havsvik

Handelsmän och bönder besökte denna plats för att tillbe sina gudar. Bönerna ristades i sten för 3000 år sedan.

Skriv ett svar