Tidningsutveckling, formgivning och produktion av tidningar. Iris Media hjälper dig att göra din tidning bättre och skapar förutsättningar för att sprida tidningens inehåll till fler relevanta plattformar.

collage-tidningar