Iris Media producerar innehåll i samtliga mediekanaler, från TV och radio till tidningar. Den här matrisen med blå rutor visar några exempel på vad vi gjort för våra kunder. Den ser trevlig ut, men egentligen ska det ses som just exempel. De flesta av de uppdrag vi har startar med att våra kunder eller någon av oss ser något som kan göras smartare, bättre eller effektivare.

Våra medarbetare kommer från vitt skilda mediebakgrunder och har erfarenheter som sammanförda ger upphov till, ofta, rätt oväntade lösningar. Riktigt kul är det hur som helst. Ring eller mejla oss, kanske kan vi utveckla även ditt företags mediekanaler.